Privacyverklaring

Denise Luistert gevestigd aan Stam 13, 1261PZ te Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

www.deniseluistert.nl
Stam 13

1261PZ Blaricum
06-33941281
info@deniseluistert.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wanneer jij een contactformulier hebt ingevuld of per e-mail een aanvraag hebt gedaan voor een Luisterkind-afstemming, worden er persoonsgegevens van jou verwerkt. Ik verwerk alleen de gegevens die jij mij zelf hebt verstrekt.

Je kunt verderop in deze privacyverklaring lezen hoelang ik deze gegevens bewaar en met welk doel.

Ik kan de volgende gegevens van jouw verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • De Luisterkind-afstemming
 • Mailwisselingen, soort van de gevraagde Luisterkind-afstemming, achtergrondinformatie, geboortedatum en foto’s die jij mij stuurt.

Echter, niet alle gegevens die jij mij verstrekt, worden ook daadwerkelijk door mij bewaard. Verderop in deze Privacy Voorwaarden lees je hier meer over.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Denise Luistert heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@deniseluistert.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Denise Luistert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling en het maken van de Luisterkind-afstemming.
 • Denise Luistert verstuurt geen nieuwsbrieven of aanbiedingen per mail, maar gebruikt je e-mailadres alleen voor het mailen met jou over de aangevraagde Luisterkind-afstemming, de verzending van de Luisterkind-afstemming en de factuur.
 • Denise Luistert verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Door de gegevens te verstrekken geef je Denise Luistert toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Denise Luistert neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Denise Luistert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De Luisterkind-afstemming wordt gemaakt in Word en vandaaruit opgeslagen als pdf-bestand. Het Word-bestand wordt direct daarna verwijderd. Het Pdf-bestand wordt opgeslagen volgens de hieronder genoemde termijnen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een Excel bestand.

Denise Luistert mailt via Gmail. Het besturingssysteem van de computer is Windows 10. Mijn website wordt gehost door Cloud86. en je kunt hier de algemene voorwaarden met de verwerkingsovereenkomst van Cloud86 nalezen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Denise Luistert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam aanvrager
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: voor de Belastingdienst

E-mailadres van de aanvrager
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: voor de Belastingdienst

Mailwisselingen, soort van de gevraagde Luisterkind-afstemming, achtergrondinformatie, geboortedatum en foto’s
Denise Luistert gebruikt deze informatie enkel om de Luisterkind-afstemming te kunnen maken, jou van informatie te kunnen voorzien en je vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden verwijderd nadat de Luisterkind-afstemming is gemaakt en naar jou is verzonden.

De Luisterkind-afstemming
De gemaakte Luisterkind-afstemming zelf wordt 15 jaar bewaard, zodat je deze weer kunt opvragen wanneer je deze bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, of wanneer je een vervolgafstemming zou willen aanvragen. Na het verstrijken van deze termijn, wordt de Luisterkind-afstemming definitief verwijderd.

Wil je niet dat ik de afstemming gedurende 15 jaar bewaar, dan kun je dit bij mij aangeven via info@deniseluistert.nl Ik zal de afstemming dan verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Denise luistert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Denise Luistert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren.

Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

 •  Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.
 •  Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 •  Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Op de website ‘Your Online Choices’ kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. Klik daarvoor hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Denise Luistert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deniseluistert.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Denise Luistert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Denise Luistert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Denise Luistert via info@deniseluistert.nl

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.